21 januari 2013

Ytterligare en som kommit till insikt

För snart nio år sedan skrev jag en kolumn i Skatteverkets tidning. Den handlade om det administrativa nedfallet, som jag kallade den – i mitt tycke – onödiga interna byråkratin. En massa påbud uppifrån som var totalt meningslösa. Hit hörde bl.a. det så kallade kvalitetsarbetet.  Jag fick massor med positiva tillrop av medarbetare (och även av en del chefer) runt om i landet, men ledningen straffade mig. Vi den kommande omorganisationen året efter hamnade jag i kylan.

Nu läser jag i dagens avisa (SvD) en brännpunktsartikel av konsulten m.m. Gunnar Rundgren. Han skriver bl.a.:  ”Det är dags att avslöja kvalitetssäkringsreligionen som bara en av många flugor inom organisationsstyrning och ledning”. --- ”I samma verktygslåda finns mål- och resultatstyrning, strategisk planering, formulering av värdegrund och ett ständigt utvärderande”.  --- ”I de flesta fall har det varit frustrerande, resultaten har varit blygsamma och ibland rent negativa”.
Rundgren som själv konsultat i flera år – inom just kvalitetssäkringsområdet - har till slut kommit till insikt. Välkommen i gänget!

PS. Här nedan finns länken till artikeln i SvD:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/checklistor-ingen-garanti-for-bra-vard_7843798.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...