5 februari 2015

Sverige bäst i klassen i Europa

Flyktingströmmarna i världen är nu de största sedan andra världskriget. Miljontals människor är på flykt undan krig och terror. Grannländerna till de länder som drabbats är de som får ta emot flest flyktingar; flera miljoner tvingas bo i eländiga flyktingläger, bl.a i Libanon och Turkiet. Bara en mindre del kommer till EU.

Under en tolvmånadersperiod 2013-14 (räknat fram till och med tredje kvartalet 2014) tog EU emot 538 990 asylsökande. Antalsmässigt tog Tyskland emot de flesta. Här är de fem länder som tog emot flest:

  1. Tyskland 171 945
  2. Sverige 78 830
  3. Frankrike 62 865
  4. Italien 51 910
  5. Storbritannien 31 210

De länder som tog emot minst asylsökande var Estland (130), Slovakien (320), Slovenien (325), Lettland (335).

Utan tvekan är Sverige, som vill vara en humanitär stormakt, bäst i klassen och är det land i Europa som i förhållande till folkmängden tar emot flest asylsökande. Sverige försöker så gott man kan få övriga EU-länder att ta en större del av bördan, men det går trögt. Man kunde dock tycka att våra nordiska grannar skulle kunna öppna sin hjärtan aningen mer än vad man gör. Så här ser antalssiffrorna ut för hela Norden:

  1. Sverige 78 830
  2. Danmark 12 810
  3. Norge 11 455
  4. Finland 3 295
  5. Island 135
Hittills i år har Sverige redan tagit emot nästan femtusen asylsökande. Det är personer från Syrien, Somalia och Afghanistan som toppar. Men det finns även enstaka (1) från USA, Spanien, Ungern, Argentina och Brasilien, vilket är märkligt.

Källa: Migrationsverket / Eurostat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...