16 december 2012

Det saknas tre museer i vårt land

1) Ett som handlar om upptäcktsresanden och författaren Sven Hedin (1865-1942). Visserligen blev han belönad med adelskap och en stol i Svenska akademin men fick dåligt rykte på grund av sin sympati för Hitlertyskland. Men det går inte att komma ifrån att han är en av de mest berömda svenskar vi haft. Ett Sven Hedin-museum kan med fördel ligga i direkt anslutning till Etnografiska museet i Stockholm. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Hedin

2) Ett annat museum behövs för Raoul Wallenberg (1912-19??) som i Budapest räddade tiotusentals judar undan förintelsen i slutskedet av andra världskriget. Han fängslades av Sovjet och dog i fångenskap där. Sverige var undfallande och borde ha kunnat rädda honom. Visserligen har han på senare år fått viss upprättelse i Sverige, men ett museum vore på sin plats, framför allt med tanke på hur stor han är utomlands, inte minst i USA.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Raoul_Wallenberg

3) Ett tredje museum jag saknar är ett om de svenska skatterna - från allra första början under tidig medeltid fram till idag. Andra länder, bl.a. Danmark, Israel, Holland och USA, har skattemuseer eller museer som tar upp skatternas historia. Skattemuseet kunde vara en del av Myntkabinettet/Sveriges historiska museum, som ligger vid Slottsbacken i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...