16 november 2012

Han ska fixa polisens nya organisation

I dag har regeringen utsett den som ska leda arbetet med att ge de många polismyndigheterna i landet en ny, sammanhållen organisation - en enda myndighet i hela landet. Inte en dag för tidigt! 

Den som ska leda jobbet är kammarrättspresidenten i Stockholm Thomas Rolén. Han har tidigare bl.a. varit expeditionschef i Regeringskansliet och chef för Domstolsverket.

Arbetet med göra om polisens organisation tar två år. Först vid ingången av 2015, dvs. efter valet, ska det var klart. Jag hoppas att alla viktiga positioner, som t.ex. chefstjänster, annonseras ut så det går att välja bort de kandidater, t.ex. en del nuvarande chefer, som inte passar in i det nya.

Det här en chans för polisen i landet att göra ett omtag och ge sig på buset utan hindrande läns- och myndighetsgränser. Men om varken extra miljarder, fler poliser eller ny organisation hjälper för att  öka andelen lösta brott... vad ska man göra då då?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...