6 januari 2018

Är genusvetenskap vetenskap?

Dagen före julafton förra året hade SvD en ledare som handlade om en norsk komikers TV-program. I programmet intervjuade komikern norska samhällsvetare som snöat in på det där med genusvetenskap. De hävdade utan undantag att biologiska skillnader mellan könen inte finns eller att de är irrelevanta.

Sedan pratade han med andra - icke norska - forskare, som är de främsta i världen i områdena lingvistik, psykopatologi och evolutionspsykologi. De hade inte samma uppfattning.

Norska forskare med inriktning på genus vägrade att ta till sig annan forskning, av till synes ideologiska skäl.  En av dem gick så långt att han ifrågasatte motivet till att någon forskare ens försöker hitta en biologisk grund för könsskillnader.  Att göra det ansågs skadlig och farligt.

TV-programmet blev en tittarsuccé i Norge och ledde till att de öronmärkta pengar - 56 miljoner under fyra år - som norska forskningsrådet avsatt till genusvetenskapen drogs in. De som forskar om genus i Norge får nu konkurrera på lika villkor som andra forskare om pengar.

Fick inte visas i Sverige

Programmet har inte visats i Sverige. Den svenska statstelevisionen uppfattade det som "ideologiskt högervridet" och som en ointressant partsinlaga. Sic!

Genusnissarna, feministerna och andra vänstervridna hävdar hela tiden med emfas att alla könsskillnader beror på sociala förhållanden.

De finns de som menar att t.ex. hedersvåld inte existerar utan att det handlar enbart om mäns våld mot kvinnor. Och att alla män är kollektivt skyldiga till det. Att hedersvåldet beror på religion eller kulturella skillnader förnekas.

Kan inte ta det på allvar

Jag har svårt att ta genusvetenskap på allvar. Det liknar mer en sektliknande vänstervriden ideologi. På 1920-talet hade vi högervriden rasbiologisk forskning och även ett särskilt institut för detta, som fanns kvar långt in på 1950-talet. Nu tas den forskningen - med rätta - inte på allvar.

Jag skulle inte bli förvånad om man i framtiden kommer att se på genusvetenskapen på samma sätt. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...