17 oktober 2016

Tjusig grafisk form blir ofta svårläst

Under hela mitt yrkesliv som producent av samhällsinformation i olika former prioriterade jag alltid läsbarheten. Och läsbarhet handlar om två saker: dels själva texten, som ska vara lätt att förstå och dels den grafiska formen. Den måsta underlätta läsandet, inte försvåra det.

Läsbarheten hos den grafiska formen (layout, typsnitt, typkaraktär, färg, tonplattor m.m.) var viktigare för mig än tjusiga grafiska excesser i form av roliga typsnitt, färger och onödiga krusiduller. Många grafiska formgivare (läs: reklambyråer) lägger större vikt vid att producera tjusiga alster än att se till läsbarheten. En enkel och pedagogisk text kan bli svårläst på grund av ett svårläst typsnitt och dito layout.

Häromdagen fick jag den kundtidning som mitt kommunala elbolag i min hemkommun Sollentuna skickar ut till sina kunder. Den är ett typexempel på svårläst grafisk form. Man har valt ett tunt typsnitt som ibland lagts över en bild eller återgetts i ljus färg eller i liten storlek (grad). Se exempel här nedan:

Här är den förklarande texten för tunn och ligger på färgade tonplattor. Typsnittet i sig är svårläst.

Under bilden ligger en slags rubrik över de två spalterna som är svårläst. För tunt typsnitt som dessutom är i ljus färg. Bildtexten är extremt svårläst.

Här ligger ingressen i samma tunna svårlästa typsnitt över en del av bilden, som är gråtonad. Dubbelfel.


Längst ned till vänster ligger den svårlästa texten dessutom på en grå tonplatta. Dubbelfel igen. Bildtexten under övre bilden till höger är i stort sett helt omöjligt att läsa utan förstoringsglas och bra belysning.

Jag har mejlat projektledaren hos den reklambyrå som gör tidningen och till tidningens redaktör och framfört mina synpunkter. Det ska bli intressant att se om jag får svar. Återkommer i så fall här.

PS den 19 oktober: I dag fick jag följande svar från reklambyrån som gör tidningen:

"Tack för ditt brev, alltid värdefullt med återkoppling från läsare!
De här frågorna är förstås bland annat sådant vi diskuterade under framtagningen av den nya formen och det är ju mycket tråkigt om det upplevs svårläst, då har vi inte nått ända fram. Det tunna typsnittet är svårläst, det är vi medvetna om.
Kan berätta att tidningen håller på att hitta sin form, som det nästan alltid blir efter en omgörning. Små korrigeringar och förbättringar görs från nummer till nummer och det är inga konstigheter egentligen.
Därför kommer din feedback lägligt, tycker att du har flera bra synpunkter och vi ska absolut titta igenom dem alla!
Låt oss återkomma med vad vi kommer fram till,"

Det ser jag fram emot.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...