29 oktober 2016

Fler tar livet av sig än omkommer i trafiken

Sjukskrivningarna ökar igen. I många fall är orsaken psykisk ohälsa som i sin tur kan leda till svår depression och kanske även självmordstankar. I Sverige dör ca 100 000 personer varje år. Av dem är det ca 1 500 som tar sitt liv. Bland ungdomar är självmord den vanligaste dödsorsaken. Självmorden hos äldre, framför allt män, är också många.

I trafiken i vårt land omkommer ca 250 personer varje år, den lägsta siffran per capita i hela världen. Trafiksäkerhet satsas det stort på bl.a. genom att vägar, korsningar, övergångsställen, cykelbanor m.m. byggs om för miljontals kronor årligen. Detta nämnt som en jämförelse.

Jag känner till minst sex-sju personer i min bekantskapskrets, en del närmare, en del lite längre bort, som tagit sitt liv. Det har varit såväl ungdomar som personer i min egen ålder. Däremot känner jag inte till någon som omkommit i trafiken. En del menar att självmord är fegt, andra att det är modigt.

Den som mår så dåligt att självmord ses som den enda utvägen kan få hjälp. Sedan 1931 har den ideella föreningen Mind (den hade tidigare att annat namn) verkat förebyggande. Mind driver bl.a. Självmordslinjen, en stödtelefon för den som mår dåligt och funderar över om livet är något att ha kvar.

Lördagen den 19 november kl. 19:00 kommer Mind/Självmordslinjen att arrangera en stödkonsert i Katarina kyrka på Söder i Stockholm för att få in pengar till sin ideella verksamhet. På konserten uppträder bl.a. Erik Linder/Fredric Wide, Melinda Kinnaman, Mikael Rickfors/ Louise Raeder, Sofie Livebrant/Lilla Bjerke, Staffan Hellstrand, Stefan Sauk, Vibafemba+Riltons Vänner. Konserten pågår till ca kl. 20:30. Biljettpriset är 180 kr. Köp biljetter här: http://www.ticketmaster.se/search/?keyword=mind+st%C3%B6dkonsert

Läs mera om Mind/Självmordslinjen här: https://mind.se/sjalvmordslinjen/

Vill du som mår dåligt och behöver någon särskild person att prata med kan du ta direktkontakt med den här personlige samatalscoachen: http://www.tommykarlholm.se/ . Jag känner honom. Vi har arbetat tillsammans under många år. Rekommenderas.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...