23 februari 2018

Fiskars fortplantning viktigare än kulturarv

För något år sedan besökte jag en hembygdsförening och en herrgård i Sörmland. Där har man ett litet lokalt elverk som nyttjar kraften från ett fall i en mindre å. Det stora problemet var inte själva kraftverksbygget utan det miljötillstånd som krävdes. Det var en process som tog flera år eftersom miljöfundamentalister hävdade att diverse fiskar måste fritt kunna simma uppströms till sjön ovanför kraftverket.

Nu löste sig problemet genom att hembygdsföreningen fick bygga en trappa vid sidan av, som fisken kunde använda för att komma förbi kraftverket. Men fiskarnas behov - läs miljömupparnas - höll på att stjälpa hela projektet.

Att vi nyttjar vattenkraft borde miljömuppar gilla, men tydligen inte om det kolliderar med en fisks förflyttning. Motorvägsbyggen har fått göra omvägar bara för att någon mupp hittat en sällsynt ödla i området. Skogsägare har förbjudits att avverka sin skog för att en fundmentalistisk mupp hittat en rar svamp där.

Små kraftverk hotas

Vi har massor med små kraftverk runt om i landet som bidrar till miljön, genom att tillverka el som inte är fossil- eller uranberoende. Det - om något - borde väl famnas och uppmuntras av alla röda och gröna miljöaktivister. Icke sa Nicke.

I mars i år lägger den rödgröna regeringen en proposition om vattenförvaltning. Bakgrunden är ett EU-direktiv (det är alltid bra att skylla på EU) och den kohandel om energin mellan regeringen och M, C och KD för två år sedan som ledde fram till en överenskommelse.

Förslaget innebär att vattenkraftsbolagen måste lägga ut flera miljoner per anläggning för att bl.a. bygga fiskvägar och vidta andra åtgärder vid de dammar som används för elproduktion. I många fall blir det omöjlig för det småskaliga kraftbolagen att fixa det. Då återstår att riva kraftverket.

Vårt kulturarv utarmas

Det kommer i sin tur innebära att dammar och anläggningar som funnits på platsen i flera hundra år försvinner. Dammar torrläggs och landskapet förändras till oigenkännlighet. Innan det låg ett kraftverk vid dammen och fallet låg det i många fall i stället en kvarn, en såg eller en annan anläggning med rötter kanske från 1500-talet.

De små kraftverken, dammarna och miljön runt dem har ett mycket stort kulturhistoriskt värde som riskerar att försvinna för gott. Tusentals andra dammar - utan kraftverk - riskerar också att försvinna.

Men är det inte synd om fisken? Jo, men om fiskarna klarat sig utan speciella anordningar i en del fall i flera hundra år i det berörda vattendragen borde de klara sig även i fortsättningen. 

Först städerna, nu landsbygden

Detta är en fortsättning - fast på landsbygden - som kan jämföras med rivningen av städernas innerkärnor på 1950- och 60-talen då gedigna kvarter med hus från 1600-talet och framåt försvann för gott. I stället byggdes p-hus och Domusvaruhus.

Sverige är fantastiskt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...