5 mars 2017

Lägg ned landstingen

Våra landsting skapades för med än 150 år sedan och har spelat ut sin roll. De är mest en tummelplats för anonyma politiker och byråkrater. Utan landsting skulle mycket kunna bli bättre, bl.a. sjukvården.

Landsting har vi haft sedan 1862 då en stor kommunreform genomfördes. Nu har flera landsting gjorts om till regioner i stället. Varför vet jag inte, förmodligen är det finare. Och kanske har tjänstemännen och politikerna fått bättre betalt genom namnbytet.

Vi väljer politiker till landstingen vart fjärde år. Men, handen på hjärtat, hur många av dina landstingspolitiker kommer du ihåg namnen på? Jag tänkte väl det: ingen. De är alltså tämligen anonyma.

Staten kan ta över

Vad sysslar landstingen med? Hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regionplanering. De är viktiga saker, men kan lika gärna skötas av andra organ. Sjukvården kan staten ta över, lokaltrafik kan Transportstyrelsen eller Trafikverket ta över och regionplanering kan Boverket ta över. För övrigt tycker jag att staten även ska ta tillbaka ansvaret för skolväsendet också.

Om landstingen försvinner blir förstås massa politiker besvikna, men jag skulle tro att folket skulle tjäna på det.

Fördelarna är många

För det första skulle det sparas en hel del pengar på minskad administration och byråkrati.

Sjukhusvården skulle bli mer jämlik över landet. Nu får patienter i vissa landsting tillgång till superdyra mediciner, i andra landsting inte alls. Vissa landsting tillåter mig som patient att behandlas utanför det egna landstinget, andra inte.

Resurserna skulle kunna fördelas jämnare över landet. Nu får alla landsting - utom Stockholms - skatteutjämning och bidrag från staten. Specialistsjukvården skulle kunna samordnas på ett helt annat sätt och bli tillgänglig för alla.

Lokaltrafiken skulle kunna bli rikstäckande. Nu måste du lösa en extra biljett för att åka pendeltåg mellan Stockholm och Uppsala på grund av att du passerar en landstingsgräns.

Ja, det finns säkert fler fördelar.

1 kommentar:

  1. Mycket bra förslag! Och vi skulle väl kunna spara ytterligare pengar på att slippa fler statliga utredningar om att slå samman län eller inte. För landstingens del skulle det då vara en icke-fråga. I Värmland t.ex. finns både ett landsting och en region som är avser exakt samma område. För de allra allra flesta av oss invånare är det helt obegripligt varför man gör så. Inte lär det väl vara för att spara pengar i alla fall. Kanske för att skapa lite fler jobb åt politiker och tjänstemän, men det kan väl ändå inte vara syftet./Torbjörn (själv tjänsteman)

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...