4 mars 2017

Ge de värnpliktiga bra morötter

När kalla kriget ansågs över och hotet från Ryssland var borta avvecklades det svenska försvaret. Nu är det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde helt annorlunda och värnplikten ska återinföras - med tonvikt på plikt. För att få ungdomar motiverade att göra lumpen måste de premieras på olika sätt.

Borgarna i Riksdagen tog bort värnplikten med några få rösters övervikt och gjorde den vilande.  Det skedde utan någon som helst debatt och var en del i nedläggningen av det svenska försvaret, vilket alla partier dock var överens om. Eftersom Sovjetunionen kollapsade behövdes inget försvar längre och kalla kriget var slut.

Nu ska Hultqvist & Co blåsa liv i värnplikten igen. Det är bra, tycker jag. Behov finns verkligen. Men det vore även bra om han kunde blåsa mer liv i landets totala försvarsförmåga.

Straff för vägran kvar

Nu ska 10-15 000 ungdomar av båda könen kallas till mönstring och av dem ska ett par tusen väljas ut för värnplikt. Det är fortfarande en plikt och den som vägrar kan straffas med fängelse några veckor. Det tycker en del är förskräckligt hårt och orättvist!

Förr - när alla tvingades göra lumpen - var det helt okej med fängelse för de som totalvägrade, oftast av politiska skäl men även moraliska. Den som bara vägrade att hålla i ett vapen kunde få göra annan samhällsnyttig tjänst, t.ex. som brandman, och slapp fängelse.

Nyttigt - men morötter behövs

Lumpen, som en del säkert upplevde som ett fängelse, var nyttig för många. Lata och bortskämda killar fick  - förutom utbildning i konsten att döda - även lära sig lyda, bädda sin säng, passa tider, ta hänsyn till andra m.m. Det ansågs fostrande. Förr skulle man konfirmeras och göra lumpen. Det var bara så.

Den som nu måste göra lumpen borde få pensionspoäng för den tiden och även få en del av eventuella studielån efterskänkt som bonus. Det borde även ge en extra delpoäng för den som vill komma in på högskola eller universitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...