8 mars 2017

Finland fyller 100 år i år

Vårt östra grannland har varit ett eget land i bara ett århundrade. Vi i Sverige har dålig koll på Finlands historia som varit kantad av ockupation, inbördeskrig och två blodiga krig i nutid. Finnarna har kvar sitt försvar, vilket är helt förståeligt med tanke på vad landet och dess invånare upplevt att ha ryssen som granne.

Finland räknades som en del av Sverige fram till 1809 då vi förlorade det i krig med Ryssland. Ryske tsaren gjorde Finland till ett storfurstendöme. Och så var det fram till 1917 då Lenin och hans bolsjeviker tog makten i Ryssland och störtade tsardömet.

Men ryssen hade haft Finland ockuperat i början av 1700-talet under det Nordiska kriget 1700-21. I drygt sju år var Finland ockuperat av Peter den store. Hans hejdukar förde ett skräckvälde med meningslöst våld och plundring, ungefär som dagens IS i Syrien. En fruktansvärd tid i Finlands historia.

Lenin hoppades på finska bolsjeviker

Åter till 1900-talet. Lenin släppte alltså Finland 1917, som utropade sig som en självständig nationalstat den 6 december det året - den dagen blev sedan Finlands nationaldag. Lenins släpphänthet berodde på att han räknade kallt med att finska inhemska bolsjeviker skulle göra uppror och ta över landet. Så blev det inte riktigt. Det blev i stället ett blodigt inbördeskrig mellan de röda och de vita, som de vita vann 1918.

Sedan försökte man göra landet till en monarki med den tyske prinsen av Hessen som regent, men han bangade ur bl.a. därför att västmakterna inte ville se en tysk som kung i Finland. Man hade från början en riksföreståndare som statsöverhuvud, först Pehr Evind Svinhufvud och sedan Gustaf Mannerheim (som senare skulle bli Finlands store son). Först 1919 blev Finland republik på riktigt.

Hitler överens med Stalin: du får Finland

Men ryssen hade inte helt slutat att kasta lystna blickar på sitt forna territorium. Stalin, som efterträdde Lenin, jobbade under 1930-talet ihop med Hitler och i slutet av augusti 1939 kom deras utrikesministrar Molotov respektive Ribbentrop att skriva ett avtal. I det delade man upp delar av Europa mellan sig. Stalins Sovjetryssland skulle få de baltiska staterna. I det avtalet räknades även Finland som en baltisk stat.

En vecka sedan avtalet slutits började det Andra världskriget. Tyskland anföll Polen, vilket även Sovjet gjorde några veckor senare. Samtidigt angrep Stalin Finland som han räknade med att vara helt ockuperat efter ett par veckor. Hans armé fick även uppmaningen att ta det lugnt och absolut inte förivra sig och komma in på svenskt territorium. Så lätt trodde han det skulle bli.

Finnarna tog tillbaka Karelen och lite till

Men Stalin fick tji, trots att hans styrkor var vida överlägsna i antal soldater och utrustning. Finnarna kända för sin sisu gjorde hårt motstånd och förintade flera ryska divisioner. Vinterkriget tog slut 1940 och Finland fick bl.a. avträda Karelen med Viborg, som var Finlands näst största stad och flera hundratusen karelare lämnade som flyktingar sina hem. Men Finland var fortfarande ett eget land.

När Hitler anföll Sovjet 1941 såg finnarna sin chans och gick i krig på Tysklands sida för att försöka ta tillbaka sina förlorade områden. Det gick bra och man kom en bra bit in Ryssland och fantiserade om att upprätta ett Storfinland.

Hårda fredsvillkor med stort skadestånd

Det gick dock inte bra i längden och 1944 fick man sluta fred på Stalins villkor. Karelen återgick till ryssen. Dessutom tvingades man låna ut Hangö utanför Helsingfors till ryssen samt betala ett enormt stort krigsskadestånd. I stort sett allt som Finland producerade, bl.a. fartyg och lok, skulle levereras till Sovjet. Det blev hårda år för finnarna, något som vi i Sverige har glömt (eller aldrig känt till?).

Finland har helt andra minnen än det blåögda, naiva Sverige. Finnarna har kvar sin värnplikt och sin försvarsmakt. De har aldrig litat på den ryska Björnen. Nu när Putin kavlat upp ärmarna, knäppt upp skjortan och visat sin breda bringa för Georgien och Ukraina och vill återskapa Rysslands storhet har Baltikum berättigade skäl att oroa sig.

Finland åter i ryssens intressesfär?

Putins ambitioner kanske även omfattar Finland? Stalin ansåg ju 1939 att det var en del av Baltikum och ingick i hans intressesfär. Lenin, Stalin, Putin....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...