18 juni 2016

Ställ krav på invandrarna

De invandrare som kommer till Sverige har själva valt att komma. Ingen har tvingat dem hit. De kunde lika gärna har valt att ta sig till Ryssland, Polen, Norge, Lettland, Tyskland eller något annat land.

Det sätts ofta likhetstecken mellan invandrare och flyktingar. Men många invandrare tar sig hit av ekonomiska skäl och har inte flyktingstatus.

Här blir de väl mottagna. De får fickpengar, mat och husrum och de som fått asyl får flera olika bidrag till uppehället. En invandrad kvinna med tre barn kan få upp till ca 22 000 kr i månaden i olika bidrag, som är skattefria. De motsvarar en bruttoinkomst på mer än 30 000 kr. Jämför detta med vad en svensk fattigpensionär som jobbat och betalat skatt i hela sitt liv får att leva på.

Invandrarna har även rätt till retroaktiv föräldrapenning som för tre små barn i pengar motsvarar ca 260 000 kr. Till detta ska även läggas 12 000 kr SFI-bonus för den som fullföljer kursen.

Vi har flera hundratusen svenskfödda som stått i bostadskö i flera år, bl.a. många ungdomar. Samtidigt köper kommuner, bl.a. Malmö, bostadsrättslägenheter till invandrarna.

Det är positivt att många som kommer hit vill lära sig svenska och ta till sig våra värderingar för att så snabbt som möjligt komma in i det svenska samhället och göra rätt för sig. Men alla vill inte det. I stället håller de hårdnackat fast vid sina vanor och värderingar och fortsätter leva som de alltid gjort. Om vi åker till de länder flyktingarna kommer från måste vi anpassa oss till de seder m.m. som gäller där, t.ex. för kvinnor att vara beslöjade och mycket annat som är helt främmande för oss.

Jag tycker att vi svenskar har varit alldeles för flata och gullat för mycket med invandrarna. Det är dags att ställa krav på de som kommit hit; som att följa de lagar, seder och värderingar som gäller här. Här döljer vi inte ansiktet. Vi tar i hand när vi hälsar. Vi låter våra flickor träffa vem de vill och mycket mera.

Okej, vi har religionsfrihet här. Men allt "muslimskt" som påstås vara grundat på religiös grund är inte det. Det har tillkommit av andra skäl.

De som visar att de vill anpassa sig och stanna här ska vi vara generösa mot. Men vad ska vi göra med dem som inte vill det? Utvisa dem? Länderna de kommit ifrån vill inte ha dem tillbaka. Däremot tycker jag att den som integrerat sig, pratar svenska och försörjer sig själv och sin familj borde får stanna, asylskäl eller inte. Nu visar man ut sådana, vilket är fel.

Det är inte lätt. Hur vi än gör så kommer vi att få problem på grund av den stora invandringen. Den kostar dessutom. Väldigt mycket. Fredrik Reinfeldt sa att "vi ska öppna våra hjärtan". Snart säger väl Magdalena Andersson att "vi ska öppna våra plånböcker", dvs. acceptera höjda skatter på grund av att vi tagit emot en kvarts miljon utlandsfödda de senaste två åren. Suck!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...