12 juli 2012

En dräpande språklig replik

Jag kämpade alltid för begripliga texter i mitt mångåriga jobb som informationsansvarig på Skatteverket. Detta intresse ledde bl.a. till att jag kunde anställa två utbildade språkkonsulter och att jag blev ledamot i regeringens Klarspråksgrupp när den bildades.

Kampen för ett begripligt språk fördes främst mot verkets juristfundamentalister, som hävdade att lagtextens formuleringar var de enda som gällde - överallt. Nu har även de fått backa, när det numera är tillåtet att skriva "ska" i stället för "skall" även i lagtexter.

Kampen för det begripliga språket kan aldrig avstanna - den verkar tvingas att vara evig. Det har berättats för mig att verkets nuvarande chef rättar i informationstexter, riktade såväl till medier som de egna medarbetarna. Erfarna och duktiga informatörer har därför lämnat verket. Chefens byråkratsvenska har ersatt den mer lättbegripliga vardagprosan. Suck! Tur att jag inte jobbar kvar.

En del juristnissar var helt emot allt vad språkvård hette. En av dem sa vid ett tillfälle till en av verkets språkkonsulter: "Vi behöver inga språkkonsulter och språkvårdare. Vi har ju ordböcker!

Den tilltalade språkkonsulten fann sig blixtsnabbt och svarade. "Vi behöver inga jurister. Det finns ju lagböcker!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...