11 september 2016

Tro inte allt på Facebook

Facebook är ett så kallat socialt medium som är en tummelplats för miljoner människor över hela världen. Där publiceras hela tiden mängder med "fakta". Men allt är inte korrekt. Det mesta måste kombineras med vars och ens eget sunda förnuft och eventuellt andra faktakunskaper.

Här är ett exempel.

En person hade gjort ett inlägg, som delats av flera och fått spridning. Det handlade om ensamkommande flyktingbarn.  I inlägget hävdades att Sverige är 1944 tog emot 70 000 ensamkommande flyktingbarn och att vi i år bara tagit emot 7 000. Med den befolkning och den BNP vi hade 1944 - jämfört med dagens befolkning och dagens BNP - så menade skribenten att vi borde kunna ta emot uppemot 200 000 ensamkommande barn i år.

Flera har på Facebook markerat sitt gillande. Dock inte jag, då jämförelsen haltar och saknar relevanta fakta.

De 70 000 barnen kom inte 1944. De var finska små krigsbarn som kom under åren 1939-40 och 1941-44, dvs de år då Finland var i krig med Sovjetunionen. De allra flesta barnen återvände till Finland åren efter kriget och bara ca 7 000 stannade kvar och blev adopterade av svenska par.

Dessutom kan tilläggas att de ensamkommande "barn" som kommer nu i många fall inte ens är barn och de kostar oss skattebetalare ca en miljon kr per styck och år att ta hand om. Om vi i år skulle ta emot 200 000 blir det 20 miljarder i kostnad. Till detta ska läggas det ökade behovet av bostäder, lärare och skollokaler, gode män, socialsekreterare, tand- och läkarvård m.m. m.m.

De ca 7 000 finska småbarn som adopterades och blev kvar på 1940-talet blev mest en kostnad för de familjer som öppnade sina hem för dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...