8 september 2016

Ett område där det inte är kris

Sverige idag verkar vara ett land i kris. Och detta trots (eller tack vare) världens näst högsta skattetryck. Danmark sägs ligga i topp med högsta skattetrycket.

Vad är då i kris? Jo, försvaret, polisen, skolan, tillgången på bostäder, äldreomsorgen, järnvägarna, integrationen, sjukvården m.m. I stort sett allt är i kris. Vi har dessutom (enligt LO) massarbetslöshet. Den svenska siffran är ca 6-7 %. (I Zimbabwe är den 80 % och jag undrar vad vi ska kalla den siffran?)

Men ett område verkar nu vara krisfritt, nämligen dagis.

När våra barn var små för ca fyrtio år sedan var barnomsorgen ett krisområde. Det var i stort sett omöjligt att få en kommunal dagisplats. Det som stod till buds för oss var svart dagmamma, ett privat dagis, själva agera dagis, jobba deltid etc. innan vi fick en dagisplats. Det var dessutom en dryg utgift för någon maxtaxa fanns inte.

Nu verkar förskolan vara i stort sett det enda område som inte längre är i kris?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...