26 maj 2016

Forskare: Invandrare kostar i många år

Många politiker med S-ledaren i spetsen hävdar att vi behöver invandrare i arbetsför ålder för att klara välfärden framöver. Man använder ekonomiska skäl för att motivera invandringen. Det är fel, menar två forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Den ene är professor och den andra docent, båda i nationalekonomi. De har på uppdrag av Finanspolitiska rådet gett ut en rapport som talar ett helt annat språk. (Källa: SvD Debatt 2016.05.16.)

De konstaterar att för de invandrare som klarat asylprocessen, fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförda här så tar det i snitt sju år innan hälften av dem fått sysselsättning. Då först börjar de betala skatt. Till detta ska läggas att de flesta av dem dessutom har låga löner.

Det medför att en flykting under många år lever på bidrag och får etableringsstöd, försörjningsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag samt får sjukvård m.m. - transfereringar som alla andra skattebetalare är med och betalar. Värdet på detta överstiger med råge värdet av de skatter och avgifter som invandrarna själva genererar.

Det blir en nettokostnad som första året efter folkbokföring uppgår till ca 195 000 kr per individ. Sju år senare är motsvarande nettokostnad ca 95 000 kr. I dessa belopp är inte asylkostnaden inräknad, dvs. den kostnad Migrationsverket står för från ankomsten till beviljat uppehållstillstånd. Forskarna har kommit fram till att det tar tio till femton år efter invandring innan en flykting ger ett ekonomiskt tillskott till den offentliga sektorn.

Att hävda att flyktingar är ett måste för att vi ska klara välfärden framöver är ett felaktigt argument. Att flyktingar tas emot av humanitära skäl är däremot korrekt. Men, som sagt, det kostar. Massor. För att minska dessa kostnader är det viktigt att få dem i arbete så fort det bara går. Detta borde debatten i stället handla om, menar forskarna.

Om det är korrekta fakta som de redovisar så är det mycket intressant och borde få ordentlig uppmärksamhet. Men som vanligt kanske man måste ta även detta med en nypa salt. Har de rätt? Vilken partifärg har de? Vad säger andra nationalekonomer? (Jag har dock inte sett någon replik på deras debattartikel från andra experter.)

Tja, vad är sant, vad är mindre sant och vad är falskt i debatten om invandringen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...