29 maj 2016

Fakta om invandring och migration

Jag har flera gånger efterlyst enkla fakta om invandringen: hur många kommer hit, varifrån kommer de, vad får de i bidrag osv. Det finns en sådan webbplats: www.migrationsinfo.se.

Gå in och kolla om du är intresserad. Lättfattligt och överskådligt.

Där kan du läsa och få veta att 16 % av Sveriges befolkning är född utomlands och att hälften kommer från Europa, främst Finland, Irak och Polen. Förra året kom det 162 877 asylsökande men det var även många som lämmade landet så netto-invandringen blev 78 410 personer. Av landets folkökning förra året svarade invandringen för 77 %.

Men det du inte får veta är andra mer detaljerade fakta, på t.ex. kommunnivå, som att Danderyds kommun tar emot ett hundratal ensamkommande flyktingbarn. Av dessa är nästan alla placerade i andra kommuner. Danderyd har bara några av dem. Ett av barnen som är placerat utanför Danderyd kostar kommunen/skattebetalarna 6 000 kr per dygn! Det blir nästan 2,2 miljoner kr per år.

För att få en bättre bild av invandringen skulle det behövas ännu mer fakta. Det vore bra om man fick veta vad invandringen kostar oss skattebetalare, såväl brutto- som nettokostnad, för att få bilden mer komplett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...