28 maj 2018

Vårt torp i Bergslagen har fått diplom

Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) och 4H samt Förbundet Skog och Ungdom (FSU) fyller 100 år i år. Det manifesterade man genom att dela ut släktgårdsdiplom till gårdar som varit i samma släkts ägo i mer än 200 år. Diplomen delades ut på Skansen i söndags, dvs. 27 maj. Jag var där och tog emot ett av diplomen. Senast man delade ut sådana här diplom var för drygt 70 år sedan.


För flera år sedan tipsades jag av en god vän att man kunde ansöka om släkt-gårdsdiplom. Jag gjorde det och noterades hos JUF och  fick i avvaktan på diplomet ett så kallat släktgårds-bevis.

De första släktgårds-diplomen delades ut 1928 och enbart i Örebro län och till gårdar som varit i samma släkt i 100 år. Det var länets hushållningssällskap som låg bakom. De följande åren spred sig diplomerandet över landet. Det blev en rikstäckande begivenhet och gränsen höjdes till 200 år.

Senast det skedde en diplomutdelning var i mitten av 1940-talet. Men i år skedde det igen. Denna gång av JUF som firade sina 100 år. FSU och 4H är avknoppningar från JUF och stod därför också bakom liksom hembygdsrörelsen och släktforskarna.

Vårt torp uppfyllde kraven

Det var 2 500 gårdsägare runt om i landet som hade ansökt om årets diplom. Många underkändes då de inte uppfyllde villkoren: 1) Att ha varit i samma släkts ägo i minst 200 år och 2) fortfarande vara klassat som en skogs- eller jordbruksfastighet. Men det var inte nödvändigt att det brukades som ett jordbruk. Kvar att få diplom var 800 fastigheter runt om i landet.

Villkoren stämde för oss så jag ansökte för vårt lilla torp i Bergslagen har funnits i min frus släkt sedan 1778. Det var en förfader till hennes morfar som flyttade dit då. Han hette Lars Ersson Äldre (1750-1836).

Utdelning på Skansen

Av de 800 gårdarna var det 200 som hade valt att hämta sina diplom på Skansen i Stockholm. De flesta släktgårdarna som diplomerades låg i södra Sverige, framför allt i Småland och Skåne. Från Västmanland var det bara tre släktgårder, varav en var vår.

Flera gårdar hade släkt som haft gården sedan 1500-talet och i ett fall ända från 1300-talet. Utdelningen började i norr och slutade i söder. Vi från Västmanland fick samsas med dalfolket när diplomen delades ut i Galejan på Skansen.

En historiker från Göteborgs universitet som forskat om släktgårdar höll ett par miniföredrag och en bondkomiker spelade dragspel, sjöng och drog dåliga vitsar mellan utdelningarna.

Massmedialt intresse från Örebro

Jag såg inga journalister med pennor och kameror varken från TT, Sveriges Radio, dito television eller någon av de stora morgon- och kvällstidningarna. Antingen hade JUF glömt att varsko medierna eller också ansåg redaktionerna att det inte var något nyhetsvärde i tillställningen på Skansen. Sannolikt det sistnämnda.

Däremot var Länsposten från Örebro där. Journalisten var intresserad av vi som kom från Örebro län, tog bilder och ställde frågor. Se nedan. Vi är med på bilden längst ned till höger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...