24 november 2016

Det är skillnad på folk och folk

Id-kontrollerna som drabbar dem som pendlar mellan Malmö och Köpenhamn har påverkat hela Öresundsregionen negativt. Tanken med kontrollerna är ju att stoppa asylsökande som inte kan visa vilka de är via pass eller på annat sätt. Detta har lett till att den oönskade inströmningen av asylsökande minskat men samtidigt försvårat för dem som bor på båda sidor om sundet. Näringslivet i regionen har blivit lidande.

Gränspolisen som utför kontrollerna har sagt att man kontroller alla. Man vägrar att t.ex. kontrollera efter de resandes etnicitet, dvs. i dagligt tal deras utseende. Den politiska korrektheten har tagit över även här, liksom på många andra områden med koppling till invandring och integration. Det kostar pengar. Massor med pengar, helt i onödan.

Det är dags att inse att folk ser olika ut. Utgå från det så slipper pendlarna gränskontrollen vid Öresund. En skånsktalande blond överviktig matrona från Malmö med datorväska och mobiltelefon i händerna är lätt att skilja från en smal svart man som inte kan prata svenska och som enda bagage har ett antal plastkassar fyllda med diverse bylten. Då skulle kontrollerna gå mycket smidigare.

Problemet är förstås att en svensk mörkhyad medborgare kan avtvingas legitimation. Men det får vi ta och det omaket får han stå ut med.

För att komma till rätta med dopingen bland landets motionärer föreslår Gabriel Wikström, som är minister för folkhälsan, att särskilt utsedda kontrollanter ska kunna göra oanmälda stickprovskontroller på landets gym. Vem som helst ska utan misstanke om doping kunna avkrävas urin- eller blodprov.

Även här kommer säkert den politiska korrektheten att gälla. I stället för att i första hand rikta in sig på muskelstinna yngre gymbesökare som enbart lyfter skrot kommer nog även åldriga pensionärer som går på Friskis & Svettis jympapass att tvingas pissa i muggar.

Suck, säger jag bara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...