8 oktober 2017

EU ville inte förbjuda lupinen

Ni som följer min blogg och mina inlägg har sett att jag har gått i krig mot den invasiva blomsterlupinen. Jag har brevledes trakasserat såväl regeringskansliet som Naturvårdsverket samt även min hemkommun. Lupinen breder ut sig och tränger ut våra vanligaste ängsblommor. I stället för en flora med mångfald får vi en med enfald. Därför bör lupinen stoppas. (Se även mitt inlägg den 16 september.)

Nu har jag fått svar på mina skrivelser till Miljö- och energidepartementet och Naturvårdsverket. De innehåller delvis samma information.

EU har beslutat om en förordning med en förteckning över invasiva arter, som trädde i kraft förra året. Där listades 37 olika arter. I år utökades förteckningen med ytterligare 12 och från början var blomsterlupinen med bland dessa nya. Men det gick inte att enas då alla medlemsstater inte var med på tåget. Lupinen ströks från listan, trots att Sverige ville ha den med.  Men enligt Naturvårdsverket  utesluter det inte en nationell listning.

Svensk förordning först nästa år

Regeringen har gett Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att svara för tillämpningen av EU-förordningen. Det man nu väntar på är den svenska förordningen som ska komplettera EU:s. Den är dock preliminärt beräknad kunna träda i kraft först vid kommande halvårsskifte, dvs. den 1 juli nästa år. Först då går det - enligt Naturvårdsverket - att börja arbeta praktiskt fullt ut.

Den statliga byråkratins kvarnar mal långsamt. Allt för långsamt, enligt mig. Under tiden fröar blomsterlupinen av sig och breder ut sig ytterligare. Suck!

Verket avslutade dock sitt svar till mig med följande: "Vi tror att de förslag som du presenterat kommer att vara användbara då". Förmodligen bara en snäll och artig slutkläm. Men det låter i alla fall hoppfullt. Den som lever får se. Jag återkommer i ärendet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...