23 juli 2010

Bergslagsflaggan kan du bara köpa hos Stråssa By

Den här flaggan är en regional flagga för området som i grova drag ligger mellan Falun i norr, Örebro i söder, Karlstad i väster och Västerås i öster: Bergslagsflaggan. Den är registrerad hos Patent- och registreringsverket.

Färgerna symboliserar de "råvaror" som var grunden för bergshanteringen: Malmen (svart), skogen (grönt), vattenkraften (blått) och elden (orange). Det gula korset symboliserar jordbruket (sädesfälten) som alltid funnits som ett komplement till gruvhanteringen och järnframställningen i Bergslagen. Kompositionen knyter an till den svenska flaggan, liksom även det gula korset och det blåa fältet.

Flaggan finns som fasadflagga (150 kr) och som stor stångflagga i två storlekar (ca 500 kr) samt även som självhäftande bildekal (25 kr). Du kan bara köpa den hos Stråssa By, som har ensamrätt att marknadsföra och sälja den. Flaggan är är handsydd, alltså inte tryckt.

Stråssa By når du på telefon 0581-430 60 eller via e-brev strassaby@hotmail.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...